Schrijverbram

Homeartikelen geplaatst door bram

Nieuwe VAR 2014 nu al aanvragen

Ben je werkzaam als zelfstandige en verandert er iets in je situatie, vraag dan op tijd de juiste VAR-verklaring voor 2014 aan.

Ben je in dienstbetrekking bij een onderneming, dan moet de werkgever loonbelasting en premie volksverzekeringen inhouden en afdragen. Daarnaast draait de onderneming op voor de premies werknemersverzekeringen en de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet.

Maar als freelancer of zelfstandige zonder personeel (zzp’er) kan de arbeidsrelatie wel eens onduidelijk zijn. Je kunt dan een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) aanvragen bij de Belastingdienst, zodat jouw opdrachtgever weet of hij rekening moet houden met de loonheffingen. Hoe werkt dit?

Verschillende VAR’s

Om in aanmerking te komen voor een VAR moet je het formulier ‘Aanvraag verklaring arbeidsrelatie’ invullen. Op basis van de ingevulde gegevens beoordeelt de Belastingdienst je situatie en geeft een VAR af. Je kunt vier verschillende verklaringen krijgen:

-VAR winst uit onderneming (VAR-wuo);

-VAR inkomsten uit werkzaamheden voor rekening van je onderneming (VAR-dga)

-VAR loon uit dienstbetrekking (VAR-loon);

-VAR resultaat uit overige werkzaamheden (VAR-row).

Alleen in het geval van een VAR-wuo of VAR-dga heeft de opdrachtgever duidelijkheid over de arbeidsrelatie. Er is dan geen sprake van een dienstbetrekking en de opdrachtgever hoeft geen rekening te houden met de loonheffingen.

Geeft de Belastingdienst echter een VAR-loon of een VAR-row, dan geeft de verklaring geen duidelijkheid over de arbeidsrelatie. De opdrachtgever moet dan zelf de arbeidsrelatie beoordelen. Is er volgens hem sprake van een dienstbetrekking, dan moet hij bij het uitbetalen van het loon rekening houden met de loonheffingen. 

 Verklaring 2014

Geef je een VAR aan een opdrachtgever, dan moet die natuurlijk wel geldig zijn. De VAR is maximaal één kalenderjaar geldig, dus je moet elk jaar een nieuwe VAR aanvragen. Vraag je in de loop van het jaar een verklaring aan, dan geldt die tot en met 31 december van het jaar. De opdrachtgever moet een kopie van deze geldige verklaring en een kopie van het identiteitsbewijs in zijn administratie bewaren. Heb je voor 2014 een VAR nodig, dan kun je nu alvast een verklaring voor volgend jaar aanvragen.

 Automatische VAR

Je hoeft echter niet altijd een nieuwe VAR aan te vragen. De Belastingdienst geeft automatisch een verklaring als:

– je de afgelopen drie jaar een VAR hebt aangevraagd

– je telkens voor hetzelfde werk een VAR hebt aangevraagd

– je onder dezelfde voorwaarden het werk hebt uitgevoerd

– je telkens dezelfde soort VAR van de fiscus hebt gekregen

– de VAR’s in de tussentijd niet zijn herzien.

  • Geplaatst op 18 Jul 2013
  • Door
  • In Tips
Lees verder

“Keep it Simple Stupid”

Een doos met bonnetjes, excel sheets, mappen en overal lijstjes . Je kunt je administratie zo ingewikkeld maken als je wilt. Door eenmalig een online administratie in te richten ben je voorgoed van dat gedoe af.  Koppel je administratie aan een zakelijke rekening, voer een eenvoudige kasadministratie als dat nodig is, en  je hebt het meeste al geregeld.

Lees verder

De belangrijkste belastingwijzigingen van 2014

De belangrijkste belastingwijzigingen van 2014.

Nu er een herfstakkoord is bereikt tussen de regering en oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP, kan eindelijk de balans worden opgemaakt voor 2014. Hoewel de huidige begroting fiscaal gezien overwegend gunstiger uitvalt voor ondernemers, zijn er nog steeds zaken waarmee u straks rekening moet houden. Hieronder zetten wij de hoofdpunten voor u op een rij: de belangrijkste belastingwijzigingen voor 2014.

1. Zelfstandigenaftrek

In eerste instantie bestond de kans dat de zelfstandigenaftrek volgend jaar werd afgeschaft en in het begrotingsakkoord na Prinsjesdag 2013 zou dit ondernemersvoordeel nog worden beperkt met driehonderd miljoen euro, maar in het uiteindelijke herfstakkoord is ook deze versobering in zijn geheel teruggedraaid. Dat betekent dus dat zelfstandigen in 2014 nog gewoon kunnen blijven profiteren van dit fiscale voordeel.

2. Verlaagd btw-tarief

Het (tijdelijk) verlaagde btw-tarief van zes procent voor onderhouds- en verbouwingswerkzaamheden, dat van kracht is sinds 1 maart 2013, kan nog tot en met 31 december 2014 worden toegepast. Deze btw-verlaging geldt voor de arbeidskosten van het verbouwen en renoveren van bestaande woningen en tuinonderhoud. Kortom: niet alleen goed nieuws voor aannemers en architecten, maar bijvoorbeeld ook voor hoveniers, die ook gebruik mogen blijven maken van het 6%-tarief.

3. Lager tarief eerste schijf

Het tarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting zal in 2014 voor één jaar met 0,75 procent worden verlaagd. Deze maatregel komt ten goede aan de koopkracht van de belastingbetaler en is dan ook vooral bedoeld om bestedingen te stimuleren.

4. Lager box 2-tarief

Het box 2-tarief met betrekking tot een ‘aanmerkelijk belang’ zal in 2014 incidenteel worden verlaagd van 25 naar 22 procent.

5. Afbouw heffingskorting vierde schijf

De oorspronkelijk aangekondigde afbouw van de algemene heffingskorting in de vierde schijf is alsnog van tafel gegaan. Deze beslissing zal uiteindelijk vooral ten goede komen aan mensen met hogere inkomens en de nivellering verzachten.

6. Autobelasting

Als u voor uw werk vaak op de weg zit en dus veel gebruikmaakt van een (zakelijke) auto, moet u in 2014 rekening houden met een aantal wijzigingen op het gebied van wegenbelasting en bijtellingen. Zo gaat de geplande verlaging van de motorrijtuigenbelasting niet door en wordt de bovengrens van de BPM-vrijstelling voor zeer zuinige auto’s volgend jaar nog verder aangescherpt. Dat kan betekenen dat u dit jaar nog in een zuinige auto rijdt die is vrijgesteld van BPM, maar dat u hiermee in 2014 niet meer in aanmerking zult komen voor een vrijstelling omdat uw wagen niet meer aan de aangescherpte eisen voldoet.

7. Ontslagrecht

Heeft u personeel in dienst of wilt u dit in de toekomst gaan doen? Dan is het goed om te weten dat de regels voor het ontslagrecht sneller dan verwacht gaan veranderen. In het Herfstakkoord staat namelijk dat de versoepeling van het ontslagrecht een half jaar eerder in werking zal treden, namelijk op 1 juli 2015 in plaats van in begin 2016. In het kort komt het erop neer dat het straks makkelijker wordt om iemand te ontslaan. Bedrijfseconomisch ontslag en ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid zal gaan via het UWV, terwijl bij ontslag om andere redenen de kantonrechter eraan te pas zal komen.

8. Stamrecht bv’s

Het is vanaf volgend jaar niet meer mogelijk om eventuele ontslagvergoedingen onder te brengen in stamrecht-bv’s. Heeft u uw ontslagvergoeding nu al in een stamrecht-bv ondergebracht? Dan mag u deze vergoeding in 2014 eenmalig laten uitbetalen tegen een voordelig fiscaal tarief. Over het vrijgekomen vermogen hoeft u dan slechts over tachtig procent van het totale bedrag belasting te betalen, mits u dit wel in 2014 (en niet later) doet.

9. Arbeidsgehandicapten

De regering heeft zich nu voorgenomen om eind 2015 – een jaar eerder dan eerst het geval was – te bepalen of er een quotum van vijf procent moet komen voor het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten. Om een dergelijke verplichting te voorkomen, moeten werkgevers in 2014 al vijfduizend arbeidsgehandicapten aan het werk gaan helpen

10. Werkbonus oudere werknemers

Als werkgever moet u mogelijk ook rekening houden met de gevolgen van het besluit om de werkbonus voor oudere werknemers (61 tot 64 jaar) per 1 januari 2015 af te schaffen voor nieuwe gevallen. De bedoeling is dat deze regeling daardoor in 2018 uiteindelijk helemaal zal komen te vervallen. Het kabinet heeft overigens in het herfstakkoord aangegeven dat er wordt gezocht naar nieuwe maatregelen die het langer doorwerken door 65-plussers verder kunnen stimuleren.

11. Accijnsverhoging

Vanaf 1 januari 2014 gaan de accijnstarieven van alle alcoholhoudende producten omhoog met 5,75 procent. Naast de jaarlijkse inflatiecorrectie wordt de accijns van diesel verhoogd met drie cent per liter. Daarnaast stijgt de accijns van LPG met zeven cent per liter.

 

  • Geplaatst op 17 Jul 2013
  • Door
  • In Tips
Lees verder